COMBO HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI BÁM TẢI 3KW

Giá thành có thể dao động khác dựa vào một số yếu tố:

  • Khu vực lắp đặt: nội thành hay ngoài thành
  • Loại hình lắp đặt: hệ áp mái, hệ khung…